Aanvullende praktische informatie

 

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging Complementair Aanvullend Therapeuten (CAT) als level 5 therapeut.

Voor informatie over de mate van vergoeding door welke verzekeringsmaatschappijen verwijs ik naar de website van je zorgverzekeraar en https://www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/.

 


Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling klik hier.

Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie klik hier.

 

Ik hou mij aan de wet ‘de Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Informatie over de AVG kun je (hier) lezen.

Voor de juiste begeleiding/behandeling is het noodzakelijk dat ik een cliëntdossier aanleg. Dit bevat het volgende: